Baanreglement Golfbaan Spierdijk

slide2
slide1
background2
achtergrond_ec5

Golfers

Gebruikers van de golfbaan:

 • Melden zich altijd van te voren bij de receptie;
 • Hebben een geldig toegangsbewijs bij zich (speelbewijs of lidmaatschapskaart). Op verzoek van een medewerker van Golfbaan Spierdijk moet het toegangsbewijs worden getoond.
 • Zijn in het bezit van een Clubhandicap 54 (GVB) of lager, NGF Golfbaanpermissie of een lokale baanpermissie afgegeven door de golfpro van GolfQ Academy.

Speelronde
Een ronde begint altijd op hole 1. Alleen met de uitdrukkelijke toestemming van Golfbaan Spierdijk BV mag men op andere holes starten. De spelers dienen zich uiterlijk 10 minuten voor hun starttijd te melden bij de receptie en aanwezig te zijn op de tee, anders vervalt de starttijd. Elke speler dient met een eigen set clubs in de baan te spelen, gezamenlijk gebruik van sets of clubs is niet toegestaan.

Flight samenstelling

Zowel 1-, 2-, 3- als 4-ballen zijn toegestaan. Golfbaan Spierdijk BV behoudt het recht om bij drukte flights samen te voegen, uw medewerking wordt daarbij verlangd.

Het is niet toegestaan met driving range ballen op de baan te spelen. Driving range ballen zijn eigendom van Golfbaan Spierdijk BV.

Spelers dienen afstand te doen van verloren of achtergebleven golfballen. Deze golfballen worden eigendom van Golfbaan Spierdijk BV. Op de golfbaan is het kopen of verkopen van golfballen buiten de golfshop of receptie verboden. Het afzonderlijk zoeken naar golfballen op de golfbaan of in de waterpartijen is verboden.

De doorkomsttijd van 9 holes is ca. 2,15 uur; een volledige ronde van 18 holes duurt maximaal 4.30 uur. Het meelopen met een flight zonder te spelen is alleen toegestaan met toestemming van Golfbaan Spierdijk BV.

Gebruik driving range
Het is niet toegestaan:

  • zelf ballen van de driving range te pakken
  • vanaf de afslagplaatsen de chipping/ putting green te bespelen
  • af te slaan als zich personen op de driving range bevinden

 

Starttijden
Starttijden kunnen 5 dagen van tevoren worden besproken bij de receptie of via internet. Leden kunnen langer van tevoren reserveren. Bloktijden tijdens weekdagen voor groepen van meer dan 15 personen kunnen eerder dan 5 dagen van tevoren worden besproken. Hiervoor is een schriftelijke bevestiging verplicht. Bij het bespreken van de starttijd dienen alle namen van de spelers te worden opgegeven. Golfbaan Spierdijk b.v. kan zonder opgaaf van redenen groepsreserveringen weigeren.

Het annuleren van starttijden kan tot uiterlijk 1 dag van tevoren. Bij het niet op komen dagen zonder te annuleren, behoudt Golfbaan Spierdijk BV zich het recht maatregelen te treffen tegen degene(n) die de starttijd(en) heeft gereserveerd en diegene financieel aansprakelijk te stellen voor het opgegeven aantal starttijden.

Baankeuring
De baan wordt ‘s ochtends voor 9.00 uur gekeurd door personeel van Golfbaan Spierdijk BV. Indien vanwege omstandigheden de baan gesloten is, is het verboden deze te betreden en vervallen de starttijden tot het moment dat de baan wordt vrijgegeven.

Golfbaan Spierdijk BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die door het afkeuren van de baan wordt geleden. U kunt telefonisch of via de website informeren naar de gesteldheid van de baan.

 

Handicart
Voor het gebruik van de handicart verwijzen wij naar de handicart regeling.

 

 

Aansprakelijkheid
Gebruikers van de golfbaan zijn aansprakelijk voor alle schade van welke aard dan ook, die door toedoen of nalatigheid van henzelf, of van degenen voor wie zij wettelijk aansprakelijk zijn, wordt veroorzaakt en zijn gehouden Golfbaan Spierdijk BV te vrijwaren voor aanspraken van, of moeilijkheden met derden welke, uit een zodanige schade mochten voortvloeien. Men betreedt het golfterrein op eigen risico.

Etiquette

 • gebruikers dienen zorgvuldig om te gaan met de golfbaan en de faciliteiten. Beschadig niets.
 • maak geen oefenzwaai op de tee en rijd niet met karren over greens, aprons of tees;
 • plaats of leg uw tas niet op greens of tees;
 • leg divots terug en trap ze goed aan;
 • herstel uw eigen pitchmark en minimaal één extra;
 • hark bunkers aan;
 • trolleys met een wielbreedte van minder dan 8 cm zijn niet toegestaan op de golfbaan;
 • voorkom slow play;
 • bij verlies van afstand dient een snellere achteropkomende flight te worden doorgelaten;
 • nodig anderen uit door te spelen, voor u een bal gaat zoeken.

 

Kledingvoorschrift
Op de baan dient men gepaste golfkleding en schoeisel te dragen (ook door personen die alleen met een flight meelopen). Het personeel van Golfbaan Spierdijk BV is bevoegd personen op grond van dit artikel de toegang tot de baan en/of faciliteiten te weigeren.

   • golfschoenen zijn verplicht
   • geen korte broeken, maar bermuda’s
   • geen T-shirt, maar polo-shirt
   • nette spijkerbroeken zijn toegestaan

 

Aanwijzingen
Aanwijzingen in de baan van personeel van Golfbaan Spierdijk BV dienen te allen tijde opgevolgd te worden.

Regels
De Official Rules of Golf van St. Andrews zijn van toepassing, aangevuld met Local Rules. Local Rules zijn vermeld op de scorekaart en tijdelijke Local Rules bij de receptie. Passend en sportief gedrag is noodzakelijk.

 

Professionals
Anderen dan de aan de baan verbonden professionals zijn niet bevoegd tot het geven van golfinstructie in de baan en op de driving range, tenzij met de uitdrukkelijke toestemming van Golfbaan Spierdijk BV.

 

Werkzaamheden in de baan
Het baanpersoneel heeft altijd voorrang; zij zullen een teken geven als u verder kunt spelen. Zij hebben de bevoegdheid om een gele kaart uit te reiken aan de speler die de veiligheid van het baanpersoneel in gevaar brengt. Als aan een bepaalde speler driemaal een kaart is uitgereikt zal Golfbaan Spierdijk BV maatregelen treffen.

 

Dieren
Op de golfbaan zijn huisdieren niet toegestaan.

 

Bezoekers
Bezoekers en toeschouwers hebben toegang tot de op het terrein gelegen oefenfacaliteiten en het clubhuis.

 

Algemeen
Het personeel, of andere door Golfbaan Spierdijk BV aangewezen personen zijn bevoegd te beslissen in zaken waar dit reglement niet in voorziet, bij overtredingen passende maatregelen te nemen, eventueel kunnen zij het bespelen van de baan doen beëindigen.